Chồng phá sản vợ bị xã hội đen hiếp dâm. Công ty làm ăn phá sản, chồng nợ xã hội đen vợ phải bán thân cho nhóm đòi nợ thuê để giúp chồng.

Comments are closed.