” Yêu râu xanh ” đội lốt thày giáo dạy kèm. Nữ sinh đang học thêm tiếng Anh thì bị thày giáo bất ngờ bóp vú. Đến lúc này em mới nhận ra người thày đáng kính bấy lâu nay chính là một tên dâm tặc… Nhưng em lại thích điều đó vì em đang muốn được xxx với thày giáo… Mọi chuyện khác cứ để sau…

Comments are closed.